ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಹಕಾರಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಸೋನಿ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಚೊ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೊಪ್ 5 ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಲ್ಯಾ ನಿಹಾಲ್ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ತಾವ್ರೊ, ಅಲಂಗಾರ್ ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

2021 ನವೆಂಬ್ರ್ 07 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ಗೀತ್ ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000/-, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಶೊಲ್ ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

 

 

ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಗಾಯಾನ್ ಶೆತಾಚಿ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್ಲಾ. 25 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳೆಂನಿ, 12 ಪಿಂತುರಾಂನಿ, 15 ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಂನಿ, 200 ವಯ್ರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ, 6 ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ-ನಿ, ಆಪ್ಲಿ ಗಾಯಾನ್ ತಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ 6 ಧಾರಾವಾಹಿಂಚ್ಯಾ ಶೀರ್ಷಕ್ ಗಿತಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲಾ. ತಾಣೆಂ ಗಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಕವರಾಂಕ್ ಲಾಕಾಂನಿ ವೀವ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಮುಕುಟ್ ಜಶೆಂ ಸೋನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ 12 ವ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್. ಆನಿ ತೊ ಟೊಪ್ 5 ಕ್, ಪಾವುನ್ ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲಾ. 21 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭೊವ್ ತನ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗಾಯಾನ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ವಳ್ಕುನ್ ಹೊ ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ತಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 239 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ `ಮಾಂಡ್’ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರಾಚ್ಯಾ `ಎ ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೂಪ್ `ಗಿಮಾಳ್ಯೆ ರಾತಿಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್’ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೆಂ. ಅರುಣ್ ರಾಜಾನ್ ಬರೊವ್ನ್, ವಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ.

ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ :

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್, ಲೋಕ್‍ವೇದ್, ಸಂಗೀತ್/ಗಾಯಾನ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಭಾಶೆ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಬಾಪ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ `ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ’ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅರುಣ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ನಾಟಕ್), ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ (ಸಂಗೀತ್), ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೊಜಾ (ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್), ಮಾ. ಬಾ. ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ವಾಸ್ (ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ್), ಅನುರಾಧಾ ಧಾರೇಶ್ವರ್ (ಸಂಗೀತ್), ಸಂತ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ (ಹರಿಕಥಾ), ಜೇಮ್ಸ್ ಲೊಪಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ (ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್), ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಿ), ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ನಾಟಕ್), ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ (ಸಂಗೀತ್), ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ (ನಾಟಕ್), ಆವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೂಜ್ (ನಾಚ್) ಎಂ. ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ (ಲೋಕ್‍ವೆದ್), ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ (ನಾಟಕ್), ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ (ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್ಸ್) ಅನಿ ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ಬೇಳ (ಗಾಯನ್) ಹಾಂಕಾಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2011 - www.infantjesusalangar.org. Powered by eCreators

Contact Us

Our Lady of Holy Rosary Church, Alangar
Moodbidri - 574227
Karnataka, India
Phone: +91-08258-237037
Email: [email protected]